Lögnens förfall

Min erfarenhet är, att ju mer vi ägna oss åt konsten, dess mindre bry vi oss om naturen. Vad konsten har att yppa för oss, det är naturens planlöshet, hennes vardagliga råhet, hennes märkvärdiga entonighet, hennes absoluta brist på fullkomning.

ur Lögnens förfall av Oscar Wilde