den totala stiltjen: likgiltighet


Klockan är midnatt. Jag har jobbat sex dagar i sträck nu, imorgon blir den sjunde. Jag går upp klockan fem. Sover fyra, kanske fem timmar om natten. Äter mycket lite, tränar. Datorn. Och där, någonstans: insikt. Så mycket bättre jag trivs med orden än med människorna. Min första, min största, kärlek kommer alltid att vara litteraturen.

Och ändå. Som jag längtar efter dem. Människorna.