Berömda dandyer: Alfred d’Orsay

orsay

Dandy och kvickhuvud var de epitet som samtiden tillade den ryktbare greve Alfred D’Orsay, vars namn gått till eftervärlden främst på grund av han romantiska, litterärt omvittnade liason med den sköna Lady Blessington. Förutom vett och charm ägde D’Orsay ett utpräglat sinne för stil och elegans, inte minst vad klädedräkten beträffar. Framför allt älskade han att excellera i toppmodern frack […]. I ädel resning, ett arv från fadern generalen, ser vi honom med grandezza böra upp sin djupt insvängda, schalkragade frack. Måhända bär han enligt tidens sed ett s. k. ”baskiskt bälte” inunder, en korsett avsedd att framhäva den önskade getingsmala midjan. Kråsnålen i den högt virade halsduken och lornjettsnodden på den enkelradiga västen är de enda yttre attribut han anser vara förenliga med god ton. Ansiktets finskurna profil har han ståndsmässigt inramat i yviga polisonger och håret är arrangerat i ett svall av mörka lockar. Man förstår, hur det täcka könet måste ha fallit till föga inför en sådan i allo frappant apparition.

– Ur boken Chic och façon – En kulturhistorisk modekrönika från sex sekler, utgiven 1962.