Berömda dandyer: Alfred d’Orsay

orsay

Dandy och kvickhuvud var de epitet som samtiden tillade den ryktbare greve Alfred D’Orsay, vars namn gått till eftervärlden främst på grund av han romantiska, litterärt omvittnade liason med den sköna Lady Blessington. Förutom vett och charm ägde D’Orsay ett utpräglat sinne för stil och elegans, inte minst vad klädedräkten beträffar. Framför allt älskade han att excellera i toppmodern frack […]. I ädel resning, ett arv från fadern generalen, ser vi honom med grandezza böra upp sin djupt insvängda, schalkragade frack. Måhända bär han enligt tidens sed ett s. k. ”baskiskt bälte” inunder, en korsett avsedd att framhäva den önskade getingsmala midjan. Kråsnålen i den högt virade halsduken och lornjettsnodden på den enkelradiga västen är de enda yttre attribut han anser vara förenliga med god ton. Ansiktets finskurna profil har han ståndsmässigt inramat i yviga polisonger och håret är arrangerat i ett svall av mörka lockar. Man förstår, hur det täcka könet måste ha fallit till föga inför en sådan i allo frappant apparition.

– Ur boken Chic och façon – En kulturhistorisk modekrönika från sex sekler, utgiven 1962.

Dandyfeber på Stasimon

NPG 4243; George Gordon Byron, 6th Baron Byron by Richard Westall

Eftersom en översättning av Barbey d’Aurevillys Du Dandysme et de George Brummel är att vänta inom en snar framtid tänkte jag att det kunde vara trevligt med ett litet Dandy-tema här på Stasimon de kommande veckorna!

Vi börjar, som sig bör, med grunderna:

Ur Nationalencyklopedin:

dandy, en man som väcker uppmärksamhet genom sin överdrivet raffinerade, numera oftast lätt feminina modeklädsel.

Ur SAOB:

(numera mindre br.) person som (i öfverdrifven grad) lägger an på förfining o. elegans i sitt uppträdande, särsk. beträffande sin klädsel: sprätt, snobb, man efter modet, modelejon jfr ELEGANT, SIRBÄNGEL.

I kurtisanens byrålåda ligger ett litet brev från V. Hugo

When is Paradise?… Would you like Monday? Would you like Tuesday? Would you like Wednesday? Are you afraid of Friday? I am only afraid of delay!

***

Vidare: Esther Guimond (kallad le Lion av entusiasterna, La Paysanne av belackarna) skall ha haft två kuddar i sin säng. En att sova på, fylld med gåsdun, och en att drömma på, fylld med beundrarnas brev; Sainte-Beuve, Musset, Roqueplan, Jérôme, Dumas fils, Girardin…

monsieur