Ambition

På teatern har vi ett samarbete med landets största förlags konsthall. På kvarlämnade block bildar förtryckta bokstäver förlagets namn och de lyser sig fast på min näthinna, det flimrar för ögonen. Världarna som snuddar vid varandra. Mitt skyddade 1700-tal invaderas av ambitionens gröna tentakeldjur.