Skrivandets hemlighet

Först och främst ett ytterst begränsat socialt liv. Ett tråkigt liv. Så tråkigt som bara är möjligt utan att man börjar uppvisa suicidala tendenser. Begränsat antal tv-kanaler eller ingen television alls. Ett oklanderligt rent hem som städas grundligt på helgerna. En dygnsrytm som låter dagen starta vid sjutiden på morgonen och vars arbetstimmar är till ända vid ett eller två tiden. Lunch. Därefter själslig och intellektuell förkovran. Skönlitteratur och lärda verk studeras. Framåt kvällen middag med eventuell förtrogen eller älskare. Resterande timmar tillbringas på valfritt sätt. Förslagsvis framför dator eller tv. Ett sådant inrutat och tråkigt leverne tvingar författaren att förgylla sin tillvaro med hjälp av sin fantasi i form av litteratur.