Boksamlingen

Jag läste någonstans att barns läsvanor till stor del beror på tillgången till böcker i fädernehemmet. Jag tror att vi hade rätt mycket böcker hemma när jag var liten. Och när jag väl upptäckt läsningen inskaffades fler som kunde tillfredställa min då barnsliga smak (hästböcker någon?). Anledningen att jag tänkte på detta är att jag tidigare idag inspekterat min och Malms gemensamma boksamling. Jag skulle tro att mina böcker står för kanske 80% av samlingen och Malm för de resterande 20. Jag kom fram till att vi snart kommer att vara i behov av ytterligare en bokhylla. Vi köpte en nyligen på IKEA, men sedan vi ställt in alla böcker som tidigare förvarats på våra respektive skrivbord är det i princip redan fullt igen. Våra eventuella barn har med andra ord redan nu goda förutsättningar för att bli intresserade av läsning. Man kan bara föreställa sig hur boksamlingen kommer se ut skulle vi om några år bestämma oss för att utöka vår lilla familj.