Gessner-vecka!

I arbetet snubblade jag över den schweiziske naturforskaren Conrad Gessner (1516-65) och hans zoologiska uppslagsverk Historiae animalium. Jag är oresonligt förtjust i naturvetenskapliga verk som detta från dåtiden. Det finns en tvekan till mytiska väsen, men man är inte beredd att helt avfärda legenderna (enhörningar däremot finns med all säkerhet eftersom Gessner sett en bit av ett enhörningshorn med sina egna ögon) om dem och reella djur beskrivs och illustreras i sin tur som halvmytiska djur (exempel: blodtörstiga bävrar redo att sätt sina väldiga huggtänder i människoben). Jag utropar härmed nästa vecka (inklusive den här helgen) till Gessner-vecka här på Stasimon. Varje dag: en ny favorit ur Historiae animalium!